SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

Szkolny program profilaktyki

Program wychowawczy

PROCEDURY

Procedura postępowania w razie zaistnienia wypadku ucznia w szkole

Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Procedura zwalnia w całości lub części z zajęć wychowania fizycznego

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

Procedura zwalniania z zajęć drugiego języka obcego nowożytngo

Procedury dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania i dopuszcania do uzytku szkolnego podreczników

SKŁADY POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH, ODDZIAŁOWYCH I WYCHOWAWCZYCH W SZKOŁACH EUROPEJSKICH

Składy poszczególnych zespołów w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

Składy poszczególnych zespołów w Europejskim Technikum Menedżerskim we Wrocławiu

Składy poszczególnych zespołów w Europejskiej Szkole Branżowej I stopnia we Wrocławiu

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH, ODDZIAŁOWYCH I WYCHOWAWCZYCH

Regulamin działalności zespołów przedmiotowych, oddziałowych i zespołu wychowawczego w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

Regulamin działalności zespołów przedmiotowych, oddziałowych i zespołu wychowawczego w Europejskim Technikum Menedżerskim we Wrocławiu

Regulamin działalności zespołów przedmiotowych, oddziałowych i zespołu wychowawczego w Europejskiej Szkole Branżowej I stopnia we Wrocławiu

ROZKŁADY MATERIAŁU (WZORY)

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu

Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

Europejskie Liceum Studium Policealne we Wrocławiu

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

Regulamin dyżurów nauczycielskich

KARTA WYCIECZKI

Karta wycieczki

PROTOKOŁY Z EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH OD 1.09.2015

Protokół z egzaminów semestralnych dla szkół dla dorosłych od 1.09.2015

Protokół z egzaminów semestralnych dla szkół dla dorosłych (18 słuchaczy) od 1.09.2015

Protokół z egzaminów semestralnych dla szkół dla dorosłych (30 słuchaczy) od 1.09.2015

Regulamin pracy 1.09.2018

Regulamin wynagradzania dla nauczycieli szkół dla młodzieży 1.09.2018

Regulamin wynagradzania dla nauczycieli szkół dla dorosłych 1.09.2018

Regulamin wynagradzania dla pracowników innych niż nauczyciele 1.09.2018