SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

Szkolny program profilaktyki

Program wychowawczy

PROCEDURY

Procedura postępowania w razie zaistnienia wypadku ucznia w szkole

Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Procedura zwalnia w całości lub części z zajęć wychowania fizycznego

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

Procedura zwalniania z zajęć drugiego języka obcego nowożytngo

Procedury dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania i dopuszcania do uzytku szkolnego podreczników

SKŁADY POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH, ODDZIAŁOWYCH I WYCHOWAWCZYCH W SZKOŁACH EUROPEJSKICH

Składy poszczególnych zespołów w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

Składy poszczególnych zespołów w Europejskim Technikum Menedżerskim we Wrocławiu

Składy poszczególnych zespołów w Europejskiej Szkole Branżowej I stopnia we Wrocławiu

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH, ODDZIAŁOWYCH I WYCHOWAWCZYCH

Regulamin działalności zespołów przedmiotowych, oddziałowych i zespołu wychowawczego w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

Regulamin działalności zespołów przedmiotowych, oddziałowych i zespołu wychowawczego w Europejskim Technikum Menedżerskim we Wrocławiu

Regulamin działalności zespołów przedmiotowych, oddziałowych i zespołu wychowawczego w Europejskiej Szkole Branżowej I stopnia we Wrocławiu

ROZKŁADY MATERIAŁU (WZORY)

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu

Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

Europejskie Liceum Studium Policealne we Wrocławiu

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

Regulamin dyżurów nauczycielskich

KARTA WYCIECZKI

Karta wycieczki

PROTOKOŁY Z EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH OD 1.09.2015

Protokół z egzaminów semestralnych dla szkół dla dorosłych od 1.09.2015

Protokół z egzaminów semestralnych dla szkół dla dorosłych (18 słuchaczy) od 1.09.2015

Protokół z egzaminów semestralnych dla szkół dla dorosłych (30 słuchaczy) od 1.09.2015

Regulamin pracy 15 12 2016

Regulamin wynagrodzeń