Ubezpieczenie dla ucznia

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży 

Koszt ubezpieczenia dla ucznia- 36 zł

Okres ubezpieczenia 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 r. 

Wariant obejmuje:

  • świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową,
  • świadczenie wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 
  • świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
  • świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru
  • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia 
  • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków 
  • zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej mojacompensa.pl