Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu

O SZKOLE
To szkoła dla osób, które planują zdobyć tytuł technika w konkretnym zawodzie oraz przystąpić do egzaminu zawodowego. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Dzięki zajęciom praktycznym możesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania nauki.Po ukończeniu szkoły będziesz w pełni przygotowany do znalezienia atrakcyjnej pracy w nowym zawodzie oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

INFORMACJA O SZKOLE
Typ szkoły:                 policealna
Podbudowa:               ponadgimnazjalna
Cykl kształcenia:        dwa lata

Zawód/zawody lub profil/profile:

- technik administracji,

- technik usług kosmetycznych,

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

- technik rachunkowości,

- technik informatyk,

- technik drogownictwa

- opiekun osoby starszej.

Forma kształcenia: zaoczna
Biuro działu rekrutacji: 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a
Adres szkoły: 53-652 Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a,   tel. 71/ 350 48 06

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA!

ZAPISY

Pobierz informator (PDF)