Czy zawód kosmetyczki jest przyszłościowy?gabinet_na_statkuDynamicznie zachodzące zmiany na rynku pracy to prawdziwe wyzwanie dla osób poszukujących zatrudnienia, warto zatem skorzystać z możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub całkowitej zmiany dotychczasowego zawodu. Istnieją profesje, w których zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów będzie znacznie wrastać, są to między innymi zawody związane z kreowaniem wizerunku – jedną z takich profesji jest zawód technika usług kosmetycznych. Kwalifikacje niezbędne do wykonywania tego zawodu można zdobyć w jednej z naszych szkół – Europejskim Studium Policealnym we Wrocławiu.

Wzrost znaczenia wyglądu zewnętrznego oraz zmiany w branży kosmetycznej spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów sektora kosmetycznego. Wykwalifikowana kosmetyczka musi zdobyć odpowiednie wykształcenie, to jest ukończyć dwuletnie studium kosmetyczne, w którym kształci się osoby w zawodzie technika usług kosmetycznych. Dyplom technika usług kosmetycznych uprawnia do samodzielnej pracy z klientem oraz udzielania porad i wskazówek związanych z pielęgnacją twarzy i ciała.

System kształcenia w Europejskim Studium Policealnym podzielony jest na dwie części – po pierwszym roku można zdobyć kwalifikację, która uprawnia do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na twarz, natomiast po drugim roku zdobywa się kwalifikację związaną z pielęgnacją ciała, dłoni i stóp.

praca_na_statkachAbsolwenci Europejskiego Policealnego Studium Kosmetycznego będą mieli możliwość zdobycia w ciągu jednego roku tytułu licencjata kosmetologii, kontynuując naukę na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Kosmetyczki mają także możliwość dokształcania się w pokrewnych dziedzinach, dzięki czemu stają się specjalistkami stylizacji paznokci, wizażu oraz profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Zdobycie dyplomu technika usług kosmetycznych otwiera drogę do zdobycia atrakcyjnej i pasjonującej pracy nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Europejskie Centrum Kształcenia Stylistów współpracuje z firmą Astral Limited, jedyną w Polsce agencją pośrednictwa pracy, która zajmuje się rekrutacją personelu kosmetycznego na luksusowe statki pasażerskie na całym świecie.

autor: Wioleta Zimochód

 

Linki:
www.ecks.pl
www.astrallimited.pl

Comments are closed.