O szkole

Szkoły Europejskie to nowoczesna placówka edukacyjna, w której zdobędziesz przyszłościowy zawód oraz zaplanujesz swoją karierę na europejskim rynku pracy, to także wyjątkowe miejsce spotkań młodych ludzi, którzy pragną realizować swoje pasje oraz marzenia.

Dajemy Ci możliwość wyboru odpowiedniego i przyszłościowego kierunku edukacji – kształcimy w pięciu typach szkół na ponad 50 kierunkach. Prowadzimy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne.

 Wybór naszej szkoły to najważniejszy krok ku stworzeniu Twojej wymarzonej przyszłości oraz nawiązaniu niezapomnianych znajomości.

Nauczymy Cię jak w kreatywny oraz aktywny sposób rozwijać karierę zawodową wykorzystując swoje zainteresowania, predyspozycje oraz zdolności.

Nasza kadra dydaktyczna i doradcy zawodowi podpowiedzą Ci jak rozwijać praktyczną wiedzę, zdobywać doświadczenie zawodowe we współczesnych realiach oraz odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Nasze szkoły posiadają wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadane uprawnienia szkół publicznych.

Europejskie /Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

Nasza szkoła otrzymała miano najlepszego liceum mundurowego w województwie dolnośląskim. Możesz u nas zdobyć wykształcenie ogólnokształcące wraz z maturą oraz co najważniejsze nabyć rozległą wiedzę i umiejętności podczas zajęć specjalizacyjnych  związanych  ze służbami mundurowymi, prawem, nowymi mediami oraz sportem. Po ukończeniu szkoły będziesz  miał większą szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy w sektorze służby mundurowej i cywilnej lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych
o profilu oficerskim, ścisłym, prawniczym, dziennikarskim bądź sportowym.

INFORMACJA O SZKOLE

Typ szkoły: Liceum ogólnokształcące
Podbudowa: Ośmioletnia Szkoła Podstawowa
Cykl kształcenia: Cztery lata

KLASY:

- wojskowa,

- oddział przygotowania wojskowego (OPW)

- policyjna,

- ratowników medycznych,

- strażacka,

- straży granicznej ,

- trenerów personalnych,

- dietetyk sportowy,

- prawnicza,

- programistów,

- ekologiczna,

Forma kształcenia: dzienna

Rekrutacja odbywa się w następujących lokalizacjach:

Szkoły Europejskie (ELSM) ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

Klasy: trener  personalny, dietetyk sportowy, prawnicza, programistów, ekologiczna, szkoła branżowa

 

Szkoły Europejskie (LSM) ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

Klasy: wojskowa, OPW, policyjna, strażacka, straży granicznej, ratowników medycznych,

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA!

 

OPISY KLAS I PERSPEKTYWY DLA ABSOLWENTÓW

Klasa WOJSKOWA

Uczniowie klasy wojskowej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej żołnierza. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W toku kształcenia specjalistycznego  będą  realizowane zagadnienia z zakresu:

musztry wojskowej
szkolenia bojowego
terenoznawstwa
ratownictwa medycznego
strzelectwa

Uczniowie będą brali aktywny udział w zajęciach terenowych, dniach otwartych koszar, wycieczkach, uroczystościach wojskowych, wydarzeniach z życia uczelni oraz konkursach. Raz w roku (na przełomie maja/ czerwca)  odbędzie się terenowy obóz szkoleniowy trwający 1 tydzień. Klasa wojskowa, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie również realizowała program rozszerzony z wybranych przedmiotów ogólnokształcących.

Klasa POLICYJNA

Uczniowie klasy policyjnej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej policjanta. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W toku kształcenia specjalistycznego  będą  realizowane zagadnienia z zakresu:

edukacji policyjnej
sztuk walki
ratownictwa medycznego
strzelectwa

Uczniowie będą brali aktywny udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, uroczystościach policyjnych, wydarzeniach z życia uczelni oraz konkursach. Raz w roku (na przełomie maja i czerwca)  odbędzie się terenowy obóz szkoleniowy trwający 1 tydzień.Klasa policyjna, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie również realizowała program rozszerzony z wybranych przedmiotów ogólnokształcących.

Klasa RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 Edukacja ratowników medycznych jest ukierunkowana na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia oraz podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych. Ratownik medyczny to osoba bardzo dobrze wykształcona, potrafiąca komunikować się z poszkodowanymi, powinna charakteryzować się umiejętnościami elastycznego działania, odpowiedzialnością za podejmowane działania ratownicze, sumiennością i zdyscyplinowaniem. Zróżnicowane warunki pracy, w jakich musi pracować ratownik medyczny, wymagają odpowiedniej kondycji fizycznej, odporności na stres oraz posiadania predyspozycji i motywacji do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w wypadkach masowych i katastrofach.

Przedmioty dodatkowe:

- ratownictwo medyczne,

- sztuki walki.

Klasa STRAŻACKA

Uczniowie klasy strażackiej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej strażaka. Zajęcia teoretyczne prowadzone są na podstawie autorskiego programu kształcenia. W ramach zajęć z edukacji strażackiej, uczniowie wychodzą na zajęcia praktyczne do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest uroczysty apel, na którym uczniowie klas pierwszych składają Ślubowanie na Sztandar Szkoły i otrzymują stopień kadeta. Oprócz wielu konkursów wewnątrzszkolnych uczniowie LSM biorą udział w konkursach wojewódzkich i ogólnokrajowych.
W toku kształcenia specjalistycznego będą realizowane zagadnienia z zakresu:

edukacji strażackiej,
sztuk walki,
ratownictwa medycznego,
strzelectwa.

Uczniowie klasy strażackiej biorą aktywny udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, uroczystościach służb mundurowych oraz konkursach. Raz w roku (na przełomie maja i czerwca) odbywa się terenowy obóz szkoleniowy trwający tydzień. Klasa strażacka, oprócz przedmiotów specjalistycznych realizuje program rozszerzony z wybranych przedmiotów ogólnokształcących. Oceny z tych obowiązkowych autorskich przedmiotów znajdą się na świadectwie.

Klasa STRAŻY GRANICZNEJ 

W klasie straży granicznej uczniowie oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu działań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej m.in. zjawisko terroryzmu, handel ludźmi, problematykę migracyjną, kontrolę osób i środków transportu, działania specjalne. Na zajęciach praktycznych uczniowie ćwiczą musztrę, trenują sztuk walki, zajęcia strzeleckie. Zapoznają się z różnymi działaniami interwencyjnymi, które realizuje Straż Graniczna. W czasie pobytu w szkole młodzież klas mundurowych każdego roku wyjeżdża na obozy szkoleniowe, na których ćwiczy i doskonali swoje umiejętności reagowania na sytuacje kryzysowe, zagrożenia, poruszania się w trudnym terenie i strzelania z różnych rodzajów broni. Absolwent klasy straży granicznej posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę do podjęcia służby w tej formacji, ma możliwość uzyskania ciekawej, stabilnej i dobrze płatnej pracy.

Klasa prawnicza

Klasa prawnicza przygotowuje kandydatów na przyszłych prawników - dany profil jest nastawiony na edukację prawniczą. Jest kierowana do uczniów,  którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Otworzy ona drogę na uczelnie zagraniczne, a także pozwoli w przyszłości zaistnieć na międzynarodowych rynkach pracy. W toku kształcenia specjalistycznego  będą  realizowane zagadnienia m.in. z zakresu:

wstępu do prawoznawstwa
prawa konstytucyjnego
prawa cywilnego
prawa karnego

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na dobre przygotowanie do zewnętrznego egzaminu maturalnego z przedmiotów z rozszerzeniami, spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi oraz studentami prawa i administracji, wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, lekcje otwarte w formie debat prawniczych, rozpraw sądowych. Po ukończeniu tej klasy, mamy możliwości przyszłego kształcenia m.in. na kierunkach takich jak: prawo, administracja, historia, politologia, stosunki międzynarodowe.

Klasa trenerów personalnych

Trener personalny w ostatnich czasach to jeden z najbardziej popularnych zawodów! Kończąc klasę trenerów personalnych możesz być pewny/pewna zatrudnienia w ogólnie pojętej branży fitness. W ciągu 3 lat nauczysz się nie tylko technik wykonywania ćwiczeń ale również poznasz zagadnienia z dietetyki, fizjoterapii a nawet medycyny sportowej i psychologii. Chcesz zostać trenerem personalnym? Chcesz pracować w klubie fitness lub na siłowni, a może założyć własną działalność? Jeżeli tak, to jesteś we właściwym miejscu. Zapisując się do klasy trenerów personalnych personalnego w Szkołach Europejskich, pod okiem naszych renomowanych nauczycieli poznasz wszystkie tajniki danego zawodu.

Klasa EKOLOGICZNA 

W klasie ekologicznej cel edukacyjny realizowany jest przez uwrażliwienie młodzieży na wpływ działalności człowieka na elementy środowiska przyrodniczego. Edukacja ekologiczna dotyczy wiadomości, umiejętności i postaw z dziedziny nowoczesnej ochrony przyrody i kształtowania środowiska życia człowieka. W zakres jej również wchodzi świadomość zagrożeń ekologicznych i konieczność właściwego postępowania na rzecz środowiska i życia.

Z troską o środowisko naturalne i zdrowy tryb życia, w klasie ekologicznej uczniowie uczą się:
•chronić i kształtować środowisko,
•działać na rzecz ochrony klimatu,
•myśleć globalnie – działać lokalnie,
•segregować odpady i wykorzystywać surowce wtórne,
•korzystać z odnawialnych źródeł energii,
•żyć ekologicznie!

Uczniowie oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizują przedmiot edukacja ekologiczna i ćwiczą jogę.

Klasa PROGRAMISTÓW

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Oprogramowanie to w zasadzie każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe. Język oprogramowania to zbiór określonych reguł za pomocą których można stworzyć program. Programista zna przynajmniej w stopniu podstawowymi kilka języków. Specjaliści są zgodni - im wcześniej zaczniesz naukę programowania tym łatwiej osiągniesz dobre wyniki w tej dziedzinie. Już w wieku nastoletnim warto uczyć się prostych języków programowania, które są nieodłącznym elementem w procesie przyswajania sobie wiedzy przy nauce informatyki. Zacznij już dziś naukę programowania w naszej klasie, aby w przyszłości stać się najbardziej poszukiwanym specjalistą.

w szkolnym planie m.in.:

- podstawy PHP,

- podstawy MySQL

- podstawy JavaScript + JQuery

- podstawy Ruby/Python.

 

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

O SZKOLE
To szkoła dla osób, które planują zdobyć zawód poparty konkretną wiedzą oraz umiejętnościami. Dzięki zajęciom praktycznym możesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania nauki. Wśród ponad 50 kierunków kształcenia jakie proponujemy na pewno odnajdziesz swoją wymarzoną ścieżkę edukacji. Po ukończeniu szkoły będziesz w pełni przygotowany do znalezienia atrakcyjnej pracy w zawodzie oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

INFORMACJA O SZKOLE

Typ szkoły: Szkoła Branżowa
Podbudowa: Ośmioletnia Szkoła Podstawowa
Cykl kształcenia: Trzy lata
Zawód/Zawody: Wielozawodowa

Najczęściej wybierane:

-fryzjer,

-sprzedawca,

-cukiernik,

-kucharz,

-mechanik pojazdów samochodowych,

-mechatronik,

-elektromechanik

Nauka poprzez pracę jest najlepszą formą kształcenia zawodowego! Na rynku pracy liczy się przede wszystkim praktyka. Jej zdobycie umożliwia nauka w zasadniczej szkole zawodowej.

Forma kształcenia: dzienna
Biuro działu rekrutacji: 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a, tel. 71 350 48 06
Adres szkoły: 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a

NAUKA W SZKOŁACH EUROPEJSKICH JEST BEZPŁATNA !