Szkoły Europejskie we Wrocławiu
(biuro rekrutacji, główny sekretariat dla klas liceum o profilu: informatycznym, prawniczym, media cyfrowe, trener personalny oraz szkoły branżowej, dla technikum, szkół policealnych i liceum dla dorosłych)

ul. Sienkiewicza 6 A
50-335 Wrocław
tel. 71 350 48 06 (sekretariat)

tel. kom. 575 76 87 00 

biuro@szkolyeuropejskie.pl

Sekretariat czynny od 7.30-15.30

Dojazd do szkoły na ul. Sienkiewicza:
tramwaj: 6, 8, 9, 11, 17, 23
autobus: 128, 259, C

Szkoły Europejskie we Wrocławiu
(administracja szkoły, wybrane zajęcia praktyczne i teoretyczne dla zawodówki i technikum)

ul. Kruszwicka 8A
53-652 Wrocław
tel. 71 349 37 04 (sekretariat)
biuro@szkolyeuropejskie.pl

Sekretariat czynny od 8.00-17.00

Dojazd do szkoły na ul. Kruszwicką:
tramwaj: 3, 10, 20, 31, 32, 33
autobus: 122, 132

Szkoły Europejskie we Wrocławiu ul. Sienkiewicza  6 A

budynek ul. Łąkowa 8, 50-036 Wrocław
(sekretariat dla klas liceum o profilu wojskowym, policyjnym, ratownik medyczny, straż graniczna, strażacka)

ul. Łąkowa 8
50-036 Wrocław
tel. 507 958 892 (sekretariat)
tel. kom. 507 958 846 (wicedyrektorzy)
biuro@szkolyeuropejskie.pl

Sekretariat czynny od 7.30-15.30

Dojazd do szkoły na ul. Łąkową
tramwaj:
autobus: