Rok szkolny 2024/2025:
Zasady rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2024/2025

REGULAMIN REKRUTACJI DO POBRANIA: Regulamin rekrutacji SE 2024_25 wersja 8.03.2024

Dotyczy szkół:

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM) szkoła publiczna

Europejskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu (ELO) szkoła publiczna 

Miejsce prowadzania zajęć:

Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

Klasy: ogólnokształcące

Klasa: OPW (oddział przygotowania wojskowego), wojskowa, policyjna, ratownik medyczny, straż graniczna;

Rekrutacja:  ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

 

Miejsce prowadzania zajęć:

Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

Klasy: ogólnokształcące

Klasy: programistów, prawnicza, trener personalny

Rekrutacja: ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

 

Miejsce prowadzania zajęć:

Wrocław-Leśnica, ul. Marszowicka 150, tel. 515 313 804

Klasy: ogólnokształcące

Klasy: OPW (oddział przygotowania wojskowego), wojskowa, policyjna, strażacka, trener personalny, dietetyk sportowy, ogólna-językowa;

Rekrutacja:  ul. Marszowicka 150, Leśnica, tel. 515 313 804

 

Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB) szkoła niepubliczna

Miejsce prowadzenia zajęć:

Kruszwicka 8a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

szkoła branżowa - klasa wielozawodowa dla młodocianych pracowników

Rekrutacja: (ESB) szkoła niepubliczna:  ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

 

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa straży granicznej

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa wojskowa, policyjna, ratowników medycznych, strażacka, straży granicznej 

Europejskie Liceum Ogólnokształcące: klasa prawnicza, trenerów personalnych, dietetyków sportu, językowa

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH  we Wrocławiu: klasa programistów 

EUROPEJSKA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA WE WROCŁAWIU

Dołącz do NAS!