O szkole

Szkoły Europejskie to nowoczesna placówka edukacyjna, w której zdobędziesz przyszłościowy zawód oraz zaplanujesz swoją karierę na europejskim rynku pracy, to także wyjątkowe miejsce spotkań młodych ludzi, którzy pragną realizować swoje pasje oraz marzenia.

Dajemy Ci możliwość wyboru odpowiedniego i przyszłościowego kierunku edukacji – kształcimy w pięciu typach szkół na ponad 50 kierunkach. Prowadzimy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne.

 Wybór naszej szkoły to najważniejszy krok ku stworzeniu Twojej wymarzonej przyszłości oraz nawiązaniu niezapomnianych znajomości.

Nauczymy Cię jak w kreatywny oraz aktywny sposób rozwijać karierę zawodową wykorzystując swoje zainteresowania, predyspozycje oraz zdolności.

Nasza kadra dydaktyczna i doradcy zawodowi podpowiedzą Ci jak rozwijać praktyczną wiedzę, zdobywać doświadczenie zawodowe we współczesnych realiach oraz odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Nasze szkoły posiadają wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadane uprawnienia szkół publicznych.

Europejskie/ Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

Nasza szkoła otrzymała miano najlepszego liceum mundurowego w województwie dolnośląskim. Możesz u nas zdobyć wykształcenie ogólnokształcące wraz z maturą oraz co najważniejsze nabyć rozległą wiedzę i umiejętności podczas zajęć specjalizacyjnych  związanych  ze służbami mundurowymi, prawem, mediami cyfrowymi oraz sportem. Po ukończeniu szkoły będziesz  miał większą szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy w sektorze służby mundurowej i cywilnej lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych
o profilu oficerskim, ścisłym, prawniczym, dziennikarskim bądź sportowym.

INFORMACJA O SZKOLE
Typ szkoły: liceum ogólnokształcące
Podbudowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: cztery lata

KLASY:

- wojskowa

- OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego)

- policyjna

- straży granicznej

- strażacka

- prawnicza

- ratowników medycznych,

- trenerów personalnych,

- dietetyków sportowych

- programistów

- ekologiczna.

Forma kształcenia: dzienna

Rekrutacja odbywa się w następujących lokalizacjach:

Szkoły Europejskie (ELSM, ELIT, ETM, ESB) ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

Klasy: trener  personalny, dietetyków sportowych, prawnicza, programistów, ekologiczna, szkoła branżowa

Szkoły Europejskie (LSM) ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

Klasy: wojskowa, oddział przygotowania wojskowego, policyjna, strażacka, ratowników medycznych, straży granicznej, językowa-ogólna.

 

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA!

OPISY KLAS I PERSPEKTYWY DLA ABSOLWENTÓW

Klasa WOJSKOWA

Uczniowie klasy wojskowej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej żołnierza. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W toku kształcenia specjalistycznego  będą  realizowane zagadnienia z zakresu:

musztry wojskowej
szkolenia bojowego
terenoznawstwa
ratownictwa medycznego
strzelectwa

Uczniowie będą brali aktywny udział w zajęciach terenowych, dniach otwartych koszar, wycieczkach, uroczystościach wojskowych, wydarzeniach z życia uczelni oraz konkursach. Raz w roku (na przełomie maja/ czerwca)  odbędzie się terenowy obóz szkoleniowy trwający 1 tydzień. Klasa wojskowa, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie również realizowała program rozszerzony z wybranych przedmiotów ogólnokształcących.

Klasa POLICYJNA

Uczniowie klasy policyjnej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej policjanta. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W toku kształcenia specjalistycznego  będą  realizowane zagadnienia z zakresu:

edukacji policyjnej
sztuk walki
ratownictwa medycznego
strzelectwa

Uczniowie będą brali aktywny udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, uroczystościach policyjnych, wydarzeniach z życia uczelni oraz konkursach. Raz w roku (na przełomie maja i czerwca)  odbędzie się terenowy obóz szkoleniowy trwający 1 tydzień.Klasa policyjna, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie również realizowała program rozszerzony z wybranych przedmiotów ogólnokształcących.

Klasa PRAWNICZA

Klasa prawnicza przygotowuje kandydatów na przyszłych prawników - dany profil jest nastawiony na edukację prawniczą. Jest kierowana do uczniów,  którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Otworzy ona drogę na uczelnie zagraniczne, a także pozwoli w przyszłości zaistnieć na międzynarodowych rynkach pracy. W toku kształcenia specjalistycznego  będą  realizowane zagadnienia m.in. z zakresu:

wstępu do prawoznawstwa
prawa konstytucyjnego
prawa cywilnego
prawa karnego

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na dobre przygotowanie do zewnętrznego egzaminu maturalnego z przedmiotów z rozszerzeniami, spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi oraz studentami prawa i administracji, wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, lekcje otwarte w formie debat prawniczych, rozpraw sądowych. Po ukończeniu tej klasy, mamy możliwości przyszłego kształcenia m.in. na kierunkach takich jak: prawo, administracja, historia, politologia, stosunki międzynarodowe.

Klasa TRENER PERSONALNY

Trener personalny w ostatnich czasach to jeden z najbardziej popularnych zawodów! Kończąc klasę trenerów personalnych możesz być pewny/pewna zatrudnienia w ogólnie pojętej branży fitness. W ciągu 3 lat nauczysz się nie tylko technik wykonywania ćwiczeń ale również poznasz zagadnienia z dietetyki, fizjoterapii a nawet medycyny sportowej i psychologii. Chcesz zostać trenerem personalnym? Chcesz pracować w klubie fitness lub na siłowni, a może założyć własną działalność? Jeżeli tak, to jesteś we właściwym miejscu. Zapisując się do klasy trenerów personalnych personalnego w Szkołach Europejskich, pod okiem naszych renomowanych nauczycieli poznasz wszystkie tajniki danego zawodu.

Klasa RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

 Edukacja ratowników medycznych jest ukierunkowana na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia oraz podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych. Ratownik medyczny to osoba bardzo dobrze wykształcona, potrafiąca komunikować się z poszkodowanymi, powinna charakteryzować się umiejętnościami elastycznego działania, odpowiedzialnością za podejmowane działania ratownicze, sumiennością i zdyscyplinowaniem. Zróżnicowane warunki pracy, w jakich musi pracować ratownik medyczny, wymagają odpowiedniej kondycji fizycznej, odporności na stres oraz posiadania predyspozycji i motywacji do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w wypadkach masowych i katastrofach.

Przedmioty dodatkowe:

- ratownictwo medyczne,

- sztuki walki.

 Klasa PROGRAMISTÓW 

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Oprogramowanie to w zasadzie każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe. Język oprogramowania to zbiór określonych reguł za pomocą których można stworzyć program. Programista zna przynajmniej w stopniu podstawowymi kilka języków. Specjaliści są zgodni - im wcześniej zaczniesz naukę programowania tym łatwiej osiągniesz dobre wyniki w tej dziedzinie. Już w wieku nastoletnim warto uczyć się prostych języków programowania, które są nieodłącznym elementem w procesie przyswajania sobie wiedzy przy nauce informatyki. Zacznij już dziś naukę programowania w naszej klasie, aby w przyszłości stać się najbardziej poszukiwanym specjalistą.

Przedmioty dodatkowe:

- podstawy PHP,

- podstawy MySQL

- podstawy JavaScript + JQuery

- podstawy Ruby/Python.

 

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

O SZKOLE
To szkoła dla osób, które planują zdobyć zawód technika poparty konkretną wiedzą i umiejętnościami oraz przystąpić do egzaminu maturalnego. Dzięki zajęciom praktycznym możesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania nauki. Po ukończeniu szkoły będziesz w pełni przygotowany do znalezienia atrakcyjnej pracy w zawodzie oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

INFORMACJA O SZKOLE
Typ szkoły: pięcioletnie technikum
Podbudowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: pięć lat

Zawód/zawody:

- technik usług fryzjerskich,

- technik informatyk

Forma kształcenia: dzienna
Biuro działu rekrutacji: 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a
Adres szkoły: 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a,   tel. 71/ 350 48 06

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Jeśli chcesz zostać dobrym fryzjerem - stylistą zdecyduj się na naukę na kierunku technik usług fryzjerskich. Zdobędziesz wiedzę popartą praktyką o pełnym zakresie usług fryzjerskich m.in takich jak: mycie, strzyżenie na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju narzędzi, modelowanie fryzur za pomocą grzebieni, szczotek, itp. oraz wykonywanie fryzur przy pomocy innych technik.

Absolwent szkoły może pracować w salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki salon. Może również być zatrudniony jako: fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, operach i telewizji, stylista w firmach reklamowych i marketingowych, przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich, nauczyciel zawodu po uzyskaniu dodatkowo kwalifikacji pedagogicznych.

TECHNIK INFORMATYK 

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy.  Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki przez  przemysł  skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uzyskasz wiedzę i umiejętności w  obszarach branży informatycznej:

  • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
  • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik informatyk diagnozuje oprogramowanie, administruje sieciami komputerowymi, projektuje strony internetowe, tworzy aplikacje internetowe, projektuje i tworzy sieci komputerowe, projektuje bazy danych, instaluje oprogramowanie, korzysta z literatury technicznej, pisze pogramy w różnych językach programowania, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, podejmuje i rozlicza działalność gospodarczą. Technik informatyk to zawód przyszłości. Zadbaj o swoją przyszłość. Wybierz dobry zawód.

Nauka w naszej szkole umożliwia:

- zdobycie tytułu technika informatyka,

- uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych,

- przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

O SZKOLE
To szkoła dla osób, które planują zdobyć zawód poparty konkretną wiedzą oraz umiejętnościami. Dzięki zajęciom praktycznym możesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania nauki. Wśród ponad 50 kierunków kształcenia jakie proponujemy na pewno odnajdziesz swoją wymarzoną ścieżkę edukacji. Po ukończeniu szkoły będziesz w pełni przygotowany do znalezienia atrakcyjnej pracy w zawodzie oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

INFORMACJA O SZKOLE
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: trzy lata
Zawód/zawody: wielozawodowa

Najczęściej wybierane:

-fryzjer,

-sprzedawca,

-cukiernik,

-kucharz,

-mechanik pojazdów samochodowych,

-mechatronik,

-elektromechanik

Nauka poprzez pracę jest najlepszą formą kształcenia zawodowego! Na rynku pracy liczy się przede wszystkim praktyka. Jej zdobycie umożliwia nauka w zasadniczej szkole zawodowej.

Forma kształcenia: dzienna
Biuro działu rekrutacji: 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a, tel. 71 350 48 06
Adres szkoły: 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a

 

NAUKA W SZKOŁACH EUROPEJSKICH JEST BEZPŁATNA !