Dzień Otwartych Drzwi 2024ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW na:

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI  w godz. 10.00-13.30

 

 

PROGRAM 13 kwietnia 2024, ul. Marszowicka 150, Wrocław-Leśnica w godz. 10.00-13.30:

10.00 Pokaz musztry – klasy wojskowe  (sala gimnastyczna lub plac przed szkołą)

10.15 pokaz musztry – klasy policyjne

11.00 spotkanie z Dyrektorem Szkoły – sala gimnastyczna

11.15 Pokaz aktywności fizycznej (sala gimnastyczna)

12.00 Pokaz sztuk walki  (sala sztuk walki)

12.15 Pokaz musztry – klasy policyjne, wojskowe

 

I piętro

Sekretariat szkoły – punkt informacyjny

 

10.30-13.30 I piętro – Prezentacja klas mundurowych:

Klasa wojskowa, oddział przygotowania wojskowego –  sala nr 105

Klasa policyjna – sala nr 107

Klasa strażacka  – sala nr 109

 

10.30-13.30 I piętro Prezentacja klas niemundurowych:

Klasa trenerów personalnych i dietetyków sportowych  – sala nr 102

Klasa ogólna językowa – sala nr 111

 

10.30, 11.30, 12.30  Prezentacje multimedialna w klasach zgodnie z podziałem, jak wyżej,

10.45, 11.45, 12.45 Spotkania z uczniami, rodzicami, czas na rozmowę, pytania.

 

PROGRAM 20 kwietnia 2024, ul. Łąkowa 8, Wrocław w godz. 10.00-13.30

10.00 Pokaz musztry – klasy wojskowe  (plac przed szkołą)

10.15 pokaz musztry – klasy policyjne    (plac przed szkołą)

11.00 spotkanie z Dyrektorem Szkoły – sala nr 5

11.15 Pokaz treningu fitness – klasy trenera personalnego (salka gimnastyczna)

12.00 pokaz musztry – klasy policyjne, wojskowe   (plac przed szkołą)

13.00 Pokaz treningu fitness – klasy trenera personalnego (salka gimnastyczna)

 

Parter:

sala 5 – punkt informacyjny

10.30-13.30 – Prezentacja klas mundurowych I piętro:

Klasa wojskowa, oddział przygotowania wojskowego – 104

Klasa straży granicznej –  sala nr 106

Klasa policyjna – sala nr 103

Klasa ratownik medyczny  – sala nr 105

 

10.30-13.30 Prezentacja klas niemundurowych II i III piętro:

Klasa trenerów personalnych – sala nr 204

klasa prawnicza – sala nr 206

klasa programistów – sala nr 304

 

10.30, 11.30, 12.30  Prezentacje multimedialna w klasach zgodnie z podziałem, jak wyżej,

10.45, 11.45, 12.45 Spotkania z uczniami, rodzicami, czas na rozmowę, pytania.