EGZAMINY POPRAWKOWE 29-30 SIERPNIA 2016R.Egzaminy poprawkowe

Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

1. Język polski (1F) 29.08.2016r. (poniedziałek) godz. 10.00

2. Matematyka (wszystkie klasy) 29.08.2016r. (poniedziałek)godz. 10.00

3. Wiedza o społeczeństwie (wszystkie klasy) 30.08.2016r. (wtorek) godz. 12.00

4. Historia (wszystkie klasy) 30.08.2016r. .(wtorek) godz. 13.00

5. Chemia (wszystkie klasy) 30.08.2016r. .(wtorek) godz. 12.30

6. Język angielski (wszystkie klasy) 30.08.2016r. .(wtorek) godz. 10.30

7. Biologia(wszystkie klasy) 30.08.2016r. .(wtorek) godz. 12.30

8. Język polski (1E) 30.08.2016r. .(wtorek) godz.14.00

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej

Egzaminy poprawkowe

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

1. Matematyka (wszystkie klasy) 29.08.2016r. (poniedziałek) godz. 10.00

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej