Rok szkolny 2023/2024:
8.07.2023 r.
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu podało do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy dostępne są w szkole lub w systemie rekrutacji miejskiej.
WAŻNE:
od 19.07.2023 r. do 28.07.2023 r.
Trwa potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
28.07.2023 r.
Zamknięcie etapu potwierdzania woli przyjęcia kandydata przez placówki w systemie.
31.07.2023 r. do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zasady rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO POBRANIA:  Regulamin rekrutacji SE 2023 2024

Dotyczy szkół:

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM) szkoła publiczna

Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB) szkoła niepubliczna

 

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM) szkoła publiczna

Miejsce prowadzania zajęć:

Liceum Służb Mundurowych (LSM):  ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

Klasy: OPW (oddział przygotowania wojskowego), wojskowa, policyjna, strażacka, ratowników medycznych, straży granicznej;

Rekrutacja:  ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

 

Miejsce prowadzania zajęć:

Liceum Służb Mundurowych (LSM):  ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

klasy: trener  personalny, dietetyk sportowy, prawnicza, programistów, ekologiczna;

Rekrutacja: ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

 

Miejsce prowadzania zajęć: nowa, dodatkowa lokalizacja od roku szkolnego 2023/2024

Liceum Służb Mundurowych (LSM):  Wrocław-Leśnica, ul. Marszowicka 150, tel. 515 313 804

Klasy:  ogólna - językowa.

Klasy: OPW (oddział przygotowania wojskowego), wojskowa, policyjna, strażacka, ratowników medycznych,

Rekrutacja:  ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

 

Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB) szkoła niepubliczna

Miejsce prowadzenia zajęć:

Kruszwicka 8a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

szkoła branżowa - klasa wielozawodowa dla młodocianych pracowników

Rekrutacja odbywa się w następujących lokalizacjach:

(ESB) szkoła niepubliczna:  ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

 

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa straży granicznej

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa wojskowa, policyjna, ratowników medycznych, strażacka, straży granicznej 

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa ekologiczna

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa prawnicza, trenerów personalnych, dietetyków sportu

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH  we Wrocławiu: klasa programistów 

EUROPEJSKA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA WE WROCŁAWIU

Dołącz do NAS!