ZEBRANIA Z RODZICAMI:

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2017

 

1.

Spotkanie  z dyrekcją szkoły
i wychowawcami

Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2017/2018

Wybór  rad oddziałowych rodziców
i rady rodziców

14 września 2017 r.

 

godz. 17.00

2.

Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach
w nauce.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli,

07 listopada 2017r.

 

 

godz. 17.00

3.

Spotkania z wychowawcami,

informacja o proponowanych ocenach semestralnych, dyżur wszystkich nauczycieli

19 grudnia 2017r.

 

 

godz. 17.00

4.

Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach
w nauce uczniów klas pierwszych,

drugich liceum, trzeciej technikum
i wszystkich klas szkoły zawodowej

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli

13 marca 2018r.

 

godz. 17.00

5.

Spotkania z wychowawcami,

informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych – dyżur nauczycieli prowadzących zajęcia w tych klasach

05 kwietnia 2018r.

 

Godz.17.00

6.

Spotkania z wychowawcami, informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas pierwszych i drugich, dyżur wszystkich nauczycieli

29 maja 2018r.

 

godz.17.00

Lp

Klasyfikacja – rok szkolny 2017/2018

 

Data

1.

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych

do 18 grudnia 2017r.

2.

Wystawienie ocen za I semestr

10 stycznia 2018r.

3.

Koniec I semestru

12 stycznia 2018r.

4.

Początek II semestru

13 stycznia 2018r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych

do 04 kwietnia 2018r.

6.

Wystawie ocen za semestr II dla klas maturalnych

18 kwietnia 2018r.

7.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych

do 28 maja 2018r.

8.

Wystawienie ocen rocznych

13 czerwca 2018r.

9.

Koniec roku szkolnego

22 czerwca 2018r.