RADY PEDAGOGICZNE:

28 sierpnia 2015 r. Plenarna RP - godz. 16:00 

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

1.

Spotkanie  z dyrekcją szkoły i   wychowawcami

Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2015/2016

Wybór  rad oddziałowych rodziców   i rady rodziców

09 września 2015 r.,

godz. 17.00

2.

Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach 
w nauce.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli,

05 listopada 2015 r.,

godz. 17.00

3.

Spotkania z wychowawcami, informacja o proponowanych ocenach semestralnych,  

dyżur wszystkich nauczycieli

17 grudnia 2015 r.,

godz. 17.00

4.

Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach 
w nauce.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli,

10  marca 2016 r.,

godz. 17.00

5.

Spotkania z wychowawcami, informacja o proponowanych ocenach   końcowych.

Dyżur wszystkich nauczycieli

 

06 czerwca 2016 r.,

godz.17.00

___________________________________________________________________