ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Termin Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 godzina
29 sierpnia 2022 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2021/2022 po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych godz. 9.00 Sienkiewicza;  godz. 14.00, Łąkowa
29 sierpnia 2022 r. Rada Pedagogiczna w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/2023 godz. 9.00 Sienkiewicza;  godz. 14.00, Łąkowa
01 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 zgodnie z harmonogramem
07 września 2022 r. Rada Pedagogiczna w sprawie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 godz. 13.30 ul. Sienkiewicza
08 września 2022 r. Rada Pedagogiczna w sprawie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 godz. 13.30 ul. Łąkowa
do 15 września 2022 r. Zawodowe: Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego ETM, ESB sesja zima 2023
20 września 2022 r. Mundurowe: Odnowienie Ślubowania uczniów klas mundurowych od II do IV klasy godz. 10.00 Plac Wolności
22 września 2022 r. Zebranie z rodzicami: Spotkanie  z dyrekcją szkoły i wychowawcami, Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2022/2023, Wybór  rad oddziałowych rodziców i rady rodziców godz. 17.00
26 września do 14 października 2022 r. Mundurowe: *klasy drugie, trzecie, czwarte: poligony 26-28.09. I tura; 28-30.09. II tura; 3-5.10. III tura; 5-7.10 IV tura; 10-12.10 V tura; 12-14.10 VI tura;  *klasy pierwsze marzec/kwiecień
30 września 2022 r. Matura: Zebranie deklaracji maturalnych, LSM, ETM
14 października 2022 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
25 października 2022 r. Mundurowe: Ślubowanie kadetów klas pierwszych 10.00
31 października 2022 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01 listopada 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 listopada 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16 listopada 2022 r. Rada Pedagogiczna szkoleniowa godz. 13.30 ul. Sienkiewicza
17 listopada 2022 r. Rada Pedagogiczna szkoleniowa godz. 13.30 ul. Łąkowa
15 grudnia 2022 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami,  informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych, dyżur wszystkich nauczycieli godz. 17.00
do 15 grudnia 2022 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
23-31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
01 stycznia 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - NOWY ROK
06 stycznia 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - TRZECH KRÓLI (piątek)
09 stycznia 2023 r. Zawodowe: Egzamin zawodowy Część praktyczna, model d
09 – 21 stycznia 2023 r Zawodowe: Egzamin zawodowy Część praktyczna, model „w”, „wk” i „dk”
10 – 14 stycznia 2023 r Zawodowe: Egzamin zawodowy Część pisemna
17 stycznia 2023 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych
23 stycznia 2023 r. Klasyfikacja: Wystawienie ocen śródrocznych
25 stycznia 2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2022/2023 godz. 13.30 ul. Sienkiewicza
26 stycznia 2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2022/2023 godz. 13.30 ul. Łąkowa
29 stycznia 2023 r. Klasyfikacja: Koniec I półrocza
30 stycznia 2023 r. Klasyfikacja: Początek II półrocza
02 lutego 2023 r. Zebranie z rodzicami: Podsumowanie I półrocza godz. 17.00
do 07 lutego 2023 r. Matura: Składanie ostatecznej deklaracji maturalnej
do 07 lutego 2023 r. Zawodowe: Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego ETM, ESB na sesję lato 2023
8 lutego 2023 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2022/2023 godz. 13.30 ul. Sienkiewicza
9 lutego 2023 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2022/2023 godz. 13.30 ul. Łąkowa
13-26 lutego 2023 r. Ferie zimowe
do 23 marca 2023 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych
23 marca 2023 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacja o  niedostatecznych proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych – dyżur nauczycieli prowadzących zajęcia w tych klasach godz. 17.00
23 marca 2023 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce uczniów klas pierwszych, drugich liceum, trzeciej technikum i wszystkich klas szkoły zawodowej Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli godz. 17.00
31 marca 2023 r. Zawodowe: Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Zima
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
do 13 kwietnia 2023 r. Klasyfikacja:  Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych
18 kwietnia 2023 r. Klasyfikacja: Wystawie ocen rocznych dla klas maturalnych
20 kwietnia  2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji  i rocznej i końcowej klas programowo najwyższych  w roku szkolnym 2021/2022; Szkolenie z procedur maturalnych godz. 13.30 Sienkiewicza;  godz. 17.00, Łąkowa
28 kwietnia 2023 r. Klasyfikacja: Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
01 maja 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 1 Maja
02 maja 2023 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03 maja 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 3 Maja
04 maja 2023 r. Matura: Egzamin maturalny z języka polskiego, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
05 maja 2023 r. Matura: Egzamin maturalny z języka angielskiego pp 9.00, niemieckiego pp 14.00 dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08 maja 2023 r. Matura: Egzamin maturalny z matematyki pp, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09 maja 2023 r. Matura: Egzamin maturalny z języka angielskiego pr, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
do 18 maja 2023 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych
18 maja 2023 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych dla uczniów klas pierwszych i drugich, dyżur wszystkich nauczycieli godz.17.00
01 czerwca 2023 r. Zawodowe: Egzamin zawodowy Część praktyczna, model d
01 – 18 czerwca 2023 r Zawodowe: Egzamin zawodowy Część praktyczna, model „w”, „wk” i „dk”
02 – 07 czerwca 2023 r Zawodowe: Egzamin zawodowy Część pisemna
05 czerwca 2023 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych ocenach rocznych
08 czerwca 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: Boże Ciało
09 czerwca 2023 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12 czerwca 2023 r. Klasyfikacja: Wystawie ocen rocznych
14 czerwca 2023 r. Rada Pedagogiczna dotycząca klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2022/2023 godz. 13.30 ul. Sienkiewicza
15 czerwca 2023 r. Rada Pedagogiczna dotycząca klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2022/2023 godz. 13.30 ul. Łąkowa
23 czerwca 2023 r. Klasyfikacja: Zakończenie roku szkolnego
od 23 czerwca do …. Rekrutacja do klas 1 na rok szkolny 2023/2024
24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie
29 czerwca 2023 r. Rada Pedagogiczna plenarna podsumowująca rok szkolny 2022/2023 godz. 9.00 Łąkowa;  godz. 14.00, Sienkiewicza
7 lipca 2023 r. Matura: Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
21 sierpnia 2023 r. Matura: Egzamin maturalny w terminie poprawkowym: Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne)
22 sierpnia 2023 r. Matura: Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - Część pisemna godz. 9.00
23-28 sierpnia 2023 r. Klasyfikacja: Egzaminy poprawkowe
29 sierpnia 2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2022/2023 po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych godz. 10.00 Sienkiewicza;  godz. 14.00, Łąkowa
31 sierpnia 2023 r. Zawodowe: Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji Lato 2023

Uwaga!!!  Informacja dla uczniów Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia

Jeżeli w dodatkowym dniu wolnym od zajęć dydaktycznych wypadają praktyki zawodowe uczeń jest zobowiązany pójść na praktykę.

_________________________________________________________