Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

O SZKOLE
Nasza szkoła otrzymała miano najlepszego liceum mundurowego w województwie dolnośląskim. Możesz u nas zdobyć wykształcenie ogólnokształcące wraz z maturą oraz co najważniejsze nabyć rozległą wiedzę i umiejętności podczas zajęć specjalizacyjnych  związanych  ze służbami mundurowymi, prawem, nowymi mediami oraz sportem. Po ukończeniu szkoły będziesz  miał większą szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy w sektorze służby mundurowej i cywilnej lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych o profilu oficerskim, ścisłym, prawniczym, dziennikarskim bądź sportowym.

INFORMACJA O SZKOLE

Typ szkoły: Liceum ogólnokształcące
Podbudowa: Ośmioletnia Szkoła Podstawowa
Cykl kształcenia: Cztery lata

KLASY:

-wojskowa

- policyjna

- prawnicza

- media cyfrowe

- trener personalny,

- ratownik medyczny (nowość),

- klasa strażacka (nowość),

Forma kształcenia: dzienna
(LSM) Wrocław, ul. Ślężna 2-24, tel. 507 958 892

(ELSM, ELIT, ETM, ESB) Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a,   tel. 71/ 350 48 06

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA!

ZAPISY

OPISY KLAS I PERSPEKTYWY DLA ABSOLWENTÓW

Klasa WOJSKOWA 
Uczniowie klasy wojskowej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej żołnierza. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W toku kształcenia specjalistycznego  będą  realizowane zagadnienia z zakresu:

musztry wojskowej
szkolenia bojowego
terenoznawstwa
ratownictwa medycznego
strzelectwa

Uczniowie będą brali aktywny udział w zajęciach terenowych, dniach otwartych koszar, wycieczkach, uroczystościach wojskowych, wydarzeniach z życia uczelni oraz konkursach. Raz w roku (na przełomie maja/ czerwca)  odbędzie się terenowy obóz szkoleniowy trwający 1 tydzień.Klasa wojskowa, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie również realizowała program rozszerzony z wybranych przedmiotów ogólnokształcących. Oceny z tych obowiązkowych autorskich przedmiotów znajdą się na świadectwie.Jednostki partnerskie: WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU   www.wso.wroc.pl CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU   www.cswiich.wp.mil.pl

Klasa POLICYJNA
Uczniowie klasy policyjnej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej policjanta. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W toku kształcenia specjalistycznego  będą  realizowane zagadnienia z zakresu:

edukacji policyjnej
sztuk walki
ratownictwa medycznego
strzelectwa

Uczniowie będą brali aktywny udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, uroczystościach policyjnych, wydarzeniach z życia uczelni oraz konkursach. Raz w roku (na przełomie maja i czerwca)  odbędzie się terenowy obóz szkoleniowy trwający 1 tydzień.Klasa policyjna, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie również realizowała program rozszerzony z wybranych przedmiotów ogólnokształcących. Oceny z tych obowiązkowych autorskich przedmiotów znajdą się na świadectwie.Jednostki partnerskie:WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU   www.wso.wroc.pl CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU   www.cswiich.wp.mil.pl

Klasa PRAWNICZA
Klasa prawnicza przygotowuje kandydatów na przyszłych prawników - dany profil jest nastawiony na edukację prawniczą. Jest kierowana do uczniów,  którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Otworzy ona drogę na uczelnie zagraniczne, a także pozwoli w przyszłości zaistnieć na międzynarodowych rynkach pracy. W toku kształcenia specjalistycznego  będą  realizowane zagadnienia m.in. z zakresu:

wstępu do prawoznawstwa
prawa konstytucyjnego
prawa cywilnego
prawa karnego

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na dobre przygotowanie do zewnętrznego egzaminu maturalnego z przedmiotów z rozszerzeniami, spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi oraz studentami prawa i administracji, wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, lekcje otwarte w formie debat prawniczych, rozpraw sądowych. Po ukończeniu tej klasy, mamy możliwości przyszłego kształcenia m.in. na kierunkach takich jak: prawo, administracja, historia, politologia, stosunki międzynarodowe.

Klasa MEDIA CYFROWE

Nakręcić i złożyć film, nagrać dźwięk czy stworzyć grafikę – to tylko kilka zagadnień, które będą mogli poznać uczniowie klasy MEDIA CYFROWE . To innowacyjny projekt kompleksowej nauki poruszania się po współczesnym świecie internetu, nowoczesnych technologii i współczesnej sztuki.Jest to nowe podejście do otaczającej nas rzeczywistości, wynikające z możliwości jakie otwierają przed nami nowe technologie.

Przedmioty dodatkowe:

Media cyfrowe

Technologia cyfrowa

 Klasa TRENERÓW PERSONALNYCH

Trener personalny w ostatnich czasach to jeden z najbardziej popularnych zawodów! Kończąc klasę trenerów personalnych możesz być pewny/pewna zatrudnienia w ogólnie pojętej branży fitness. W ciągu 3 lat nauczysz się nie tylko technik wykonywania ćwiczeń ale również poznasz zagadnienia z dietetyki, fizjoterapii a nawet medycyny sportowej i psychologii. Chcesz zostać trenerem personalnym? Chcesz pracować w klubie fitness lub na siłowni, a może założyć własną działalność? Jeżeli tak, to jesteś we właściwym miejscu. Zapisując się do klasy trenerów personalnych personalnego w Szkołach Europejskich, pod okiem naszych renomowanych nauczycieli poznasz wszystkie tajniki danego zawodu.

Przedmioty dodatkowe:

Podstawy treningu personalnego

Trening fitness

Dietetyka

Klasa RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH (nowość)

 Edukacja ratowników medycznych jest ukierunkowana na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia oraz podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych. Ratownik medyczny to osoba bardzo dobrze wykształcona, potrafiąca komunikować się z poszkodowanymi, powinna charakteryzować się umiejętnościami elastycznego działania, odpowiedzialnością za podejmowane działania ratownicze, sumiennością i zdyscyplinowaniem. Zróżnicowane warunki pracy, w jakich musi pracować ratownik medyczny, wymagają odpowiedniej kondycji fizycznej, odporności na stres oraz posiadania predyspozycji i motywacji do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w wypadkach masowych i katastrofach.

Przedmioty dodatkowe:

- ratownictwo medyczne,

- sztuki walki.