Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu grant na działania związane z mobilnością kadry w ramach projektu „Mobilność edukacyjna kadry LSM narzędziem zmian i kluczem do sukcesu uczniów".

W związku z przyznanym dofinansowaniem wciąż  trwa rekrutacja na wyjazdy nauczycieli na pięciodniowe kursy zagraniczne z zakresu edukacji ekologicznej, walki z cyberprzemocą, digitalizacji procesu nauczania, stresu i wypalenia zawodowego oraz nauczania w terenie. Kursy są dofinansowane w 100%!

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu na erasmus@szkolyeuropejskie.pl

https://padlet.com/erasmusLSMwroclaw/erasmus-w-lsm-6thtc1d6wldztqs1

#Erasmus #Erasmus+ #ErasmusPoland #ErasmusEurope #Erasmusexperience #GoOnErasmus