Harmonogram egzaminu maturalnego 2017ELSM i ETM (ul. Sienkiewicza 6A)

Harmonogram przeprowadzenia części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego

MAJ 2017

 

Lp Przedmiot Data Godzina Pisemny

/ustny

Poziom Liczba zdających
1. Język polski 04.05.2017r.  czwartek 9.00   170 min. pisemny podstawowy 29
2. Język polski 04.05.2017r.  czwartek 14.00 180 min. pisemny rozszerzony 1
3. Matematyka 05.05.2017r.  piątek 9.00   170 min. pisemny podstawowy 30
4. Język angielski 06.05.2017r.  sobota 9.00 – 17.00 ustny bez określania poziomu 26
5. Język angielski 08.06.2017r.poniedziałek 9.00   120 min. pisemny podstawowy 26
6. Język angielski 08.06.2017r. poniedziałek 14.00 150 min. Pisemny rozszerzony 6
7. Matematyka 09.05.2017r.  wtorek 9.00   180 min. pisemny rozszerzony 2
8. Wiedza o społeczeństwie 10.05.2017r.  środa 9.00   180 min. pisemny rozszerzony 3
9. Język niemiecki 11.05.2017r.  czwartek 9.00   120 min. pisemny podstawowy/standardy 4/1
10. Język polski 11.05.2017r.  czwartek 11.00 – 18.00 ustny bez określania poziomu 18
11. Język niemiecki 11.05.2017r. czwartek 14.00 150 min. pisemny rozszerzony 2
12. Biologia 12.05.2017r.  piątek 9.00    180 min. pisemny rozszerzony 12
13. Język polski 12.05.2017r.  piątek 15.00 -19.00 ustny bez określania poziomu 10
14. Język angielski 13.05.2017r.  sobota 9.00  – 11.30 ustny bez określania poziomu 6
15. Język niemiecki 13.05.2017r.  sobota 9.00 –  11.00 ustny bez określania poziomu 5
16. Historia 15.05.2017r. poniedziałek 9.00   180 min. pisemny rozszerzony 7
17. Geografia 16.05.2017r.  wtorek 14.00 180 min. pisemny Rozszerzony 6