LISTA PRZYJĘTYCH NA ROK 2016/2017Lista przyjętych kandydatów znajduje się na tablicy informacyjnej w szkole przy ul. Sienkiewicza 6A

Osoby z listy rezerwowej w dniu 11.07.2016 r. będą informowane o ewentualnych zmianach na liście osób przyjętych.