Nowa Matura od 2015Nowa Matura od maja 2015 roku

Od roku 2015 dla absolwentów liceum, a od 2016 absolwentów technikum przeprowadzony zostanie egzamin maturalny w Nowej Formule.

Nowe egzaminy obowiązują wszystkich absolwentów, którzy do lutego 2015 roku zdecydują się i podpiszą deklarację maturalną.

Nowa matura to 6 egzaminów, w skład których wchodzi:

 1. Pięć egzaminów obowiązkowych. Egzaminy pisemne przeprowadzane są na poziomie podstawowym, natomiast dla egzaminów w części ustnej poziomu egzaminu nie określa się.
  • Język Polski- część pisemna i część ustna
  • Język obcy nowożytni- część pisemna i część ustna
  • Matematyka- część pisemna
 2. Jeden wybrany przedmiot dodatkowy  w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

Aby zdać egzamin obowiązkowy zarówno pisemny i ustny maturzysta musi uzyskać minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Dodatkowo absolwent może przystąpić do egzaminów z kolejnych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie 5), które przeprowadzane są wyłącznie na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (języki nowożytne obce)

 

 Egzamin ustny z języka polskiego.

Od maja 2015 roku zmienia się formuła części ustnej egzaminu z języka polskiego. Zamiast prezentacji Maturzysta będzie oceniany z Wypowiedzi ustnej na określony temat.

Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające:

 • tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku)
 • polecenie, które odnosić się będzie do wylosowanego tekstu

Maturzysta ma piętnaście minut na przygotowanie się do:

 • wypowiedzi monologowej (maksymalnie 10 minut)
 • rozmowy z zespołem przedmiotowym związanej z wcześniejszą wypowiedzią monologową zdającego

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formie- dostępne są na stronie internetowej CKE

[symple_button color="blue" url="http://www.cke.edu.pl" title="Visit Site" target="blank" border_radius=""]www.cke.edu.pl[/symple_button]