DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 9 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00-13.00  

Łąkowa 8, Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu 

I piętro

prezentacja oferty liceum klas mundurowych: wojskowej, straży granicznej, policyjnej, strażackiej, ratowników medycznych, symultana szachowa

II piętro

prezentacja oferty liceum klas: trenerów personalnych, prawniczej, humanistycznej i ekologicznej

III piętro

Prezentacja pracowni komputerowej,  prezentacja oferty liceum klasa programistów

 

Program:

 

10.00 Pokaz musztry – klasy wojskowe  (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

10.15 Pokaz szermierki – klasy prawnicze (salka gimnastyczna nr 001)

10.30 I piętro – Prezentacja multimedialna klas mundurowych: wojsko, policja, strażacy, straż graniczna, ratownicy 

10.30 II piętro Prezentacja multimedialna klas: prawnicza, trener personalny, programistów, ekologiczna, humanistyczna,

10.45 Pokaz treningu fitness – klasy trenera personalnego (salka gimnastyczna nr 001)

10.-11.00 symultana szachowa I piętro

 

11.00 Pokaz musztry – klasy wojskowe (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

11.15 Pokaz szermierki – klasy prawnicze (salka gimnastyczna nr 001)

11.30 I piętro – Prezentacja multimedialna klas mundurowych: wojsko, policja, strażacy, straż graniczna, ratownicy 

11.30 II piętro Prezentacja multimedialna klas: prawnicza, trener personalny, programistów, ekologiczna, humanistyczna,

11.45 Pokaz treningu fitness – klasy trenera personalnego (salka gimnastyczna nr 001)

 

12.00 Pokaz musztry – klasy wojskowe (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

12.15 Pokaz szermierki – klasy prawnicze (salka gimnastyczna nr 001)

12.30 I piętro – Prezentacja multimedialna klas mundurowych: wojsko, policja, strażacy, straż graniczna, ratownicy 

12.30 II piętro Prezentacja multimedialna klas: prawnicza, trener personalny, programistów, ekologiczna, humanistyczna,

12.45 Pokaz treningu fitness – klasy trenera personalnego (salka gimnastyczna nr 001)