Pieniądze przeznaczane są m.in. na pokrycie kosztów:

– papieru ksero, tonerów,

– artykułów m.in. papierniczych, z których korzystają uczniowie na zajęciach lekcyjnych,

– zakup projektorów do sal lekcyjnych (rok 2015),

– wyjścia poza teren szkoły (m.in. kino, teatr, zajęcia artystyczne, warsztaty),

– szkoleń m.in. wojskowych,

– dopłaty za obozy treningowe (w przypadku klas Europejskiego Liceum Służb Mundurowych),

– remontów, które są przeprowadzane po każdym roku szkolnym („odświeżenie” ścian, zakup nowych mebli, itp.).

Koszt: 30 złotych/miesięcznie przekazywane w sekretariacie lub za pomocą przelewu internetowego na numer konta Komitetu Rodzicielskiego, tj.:

Dla uczniów klas uczących się w szkole na ul. Sienkiewicza 6a

43 2530 0008 2053 1038 3207 0004 

pozostali

78 1090 1522 0000 0001 2412 8779

Wpisując w tytule przelewu:

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/KLASA, np. 1A/WPŁATA NA KOMITET RODZICIELSKI ZA MIESIĄC (…)