Zapraszamy do Europejskiego Studium Policealnego – w ofercie wiele atrakcyjnych kierunków!Zapraszamy do EUROPEJSKIEGO STUDIUM POLICEALNEGO WE WROCŁAWIU

 

To szkoła dla osób, które planują zdobyć tytuł technika w konkretnym zawodzie. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Po ukończeniu szkoły będziesz w pełni przygotowany do znalezienia atrakcyjnej pracy w nowym zawodzie. U nas możesz uczyć się na kierunkach takich jak:
– TECHNIK ADMINISTRACJI, 
– TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, 
– TECHNIK BHP,
– OPIEKUN OSOBY STARSZEJ,
– TECHNIK INFORMATYK,
– TECHNIK DROGOWNICTWA,
– TECHNIK RACHUNKOWOŚCI.

Zapisz się już dziś! Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu: 71 350 48 06. 

Poniżej przedstawiamy krótki opis poszczególnych kierunków:

1. TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji – organizuje i gromadzi dokumentację oraz sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne oraz dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej. Jest to zawód z dużą przyszłością! Absolwent danego kierunku może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

2. TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Technik usług kosmetycznych to idealny kierunek dla osób, które interesują się pielęgnacją, zdrowiem i urodą. Nauka na danym kierunku przygotowuje pod względem merytorycznym i praktycznym do pracy w zakresie usług kosmetycznych oraz odnowy biologicznej. Szkoły Europejskie posiadają doskonale wyposażone pracownie. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra kosmetologów, dermatologów i lekarzy medycynyestetycznej. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

3. TECHNIK BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – na danym kierunku słuchacze zdobywają wiedzę na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które są wdrażane w różnego rodzaju zakładach pracy, wraz z dostosowaniem ich do działalności. Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy m.in. sporządzanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

4. OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Opiekun osoby starszej to ktoś, kto zawodowo zajmuje się osobą w podeszłym wieku i pomaga jej w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

5. TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych. Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży informatycznej! Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

6. TECHNIK DROGOWNICTWA

Technik drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz układów zieleni. Absolwent danego kierunku wykonuje prace związane z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, bada materiały i nawierzchnie drogowe. Zatrudniany jest w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi oraz obiekty mostowe, biurach projektów projektujących drogi i obiekty mostowe oraz organach administracji państwowej i samorządowej. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

7. TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Jeśli lubisz liczyć, zestawiać, księgować, zajmować się finansami i chciałbyś zawodowo zająć się podatkami, korzystać z narzędzi rachunkowości i pracować w dziale finansowo- księgowym w dowolnym przedsiębiorstwie – to jest to kierunek dla Ciebie! Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Swoje obowiązki technik rachunkowości wykonuje w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

 

WSZYSTKIE KIERUNKI SĄ BEZPŁATNE, NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH OPŁAT