Poradnia Rodzinna prowadzona przez Fundację „Promyk Słońca”

Obszar wsparcia
W poradni rodzinnej nasi specjaliści zajmują się udzielaniem nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i innymi.
Dzięki współfinansowaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia wszystkie porady są bezpłatne.

Dyżur psychologa – dwa razy w tygodniu we wtorki od godz. 17.00 do 18.30 oraz czwartki od 17.00 do 18.30.

Konsultacje i wsparcie psychologiczne udzielane osobom w sytuacjach kryzysowych, diagnozowanie i określanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomoc w pracy niwelującej zaburzenia w relacjach, komunikacji.

Dyżur pedagoga – we wtorki w godzinach od 17.00 – do 20.00. Udzielanie porad i pomocy opiekunom i rodzicom dzieci w różnym wieku, wspieranie w procesie wychowawczym, nauka umiejętności komunikacyjnych, określanie sposobów podnoszenia efektywności działań wychowawczych, praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi.

Dyżury doradcy rodziny – dwa razy w tygodniu – we wtorki w godzinach od 18.30-20.00 oraz w czwartki w godz. od 18.30 do 20.00. Konsultacje i wsparcie doradcy udzielane rodzinom i parom w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie, rodzinie i innych relacjach, porady w zakresie poprawy jakości komunikacji międzyludzkiej, konsultacje i porady dotyczące poprawy funkcjonowania rodziny jako jednostki.

 

Siedziba Poradni Rodzinnej
ul. Powstańców Śląskich 193b,
Wrocław,
Rejestracja telefoniczna do „Poradni Rodzinnej” : w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00: 603 475 433
Bliższe informacje Fundacja „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. 603 475 433 , (71) 71 79 50 951

Poradnia rodzinna