Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnychDo 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z planem lekcji zapisanym w dzienniku elektronicznym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec?fbclid=IwAR23jppoYn4_tbUa1FqakVK0ySbp4yPpGJXoCmhMeC5zpH0_GMFcMtQ5ea4