DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 15 kwietnia 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW na:

 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 15 kwietnia 2023 r. w godz. 10.00-13.30

Łąkowa 8, Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

I piętro

prezentacja oferty liceum klas mundurowych: wojskowej, straży granicznej, policyjnej, strażackiej, ratowników medycznych, OPW (oddział przygotowania wojskowego).

II piętro

prezentacja oferty liceum klas: trenerów personalnych, prawniczej, dietetyków sportowych, ekologicznej, ogólna językowa.

III piętro

Prezentacja pracowni komputerowej,  prezentacja oferty liceum: klasa programistów

 

Program DNIA OTWARTYCH DRZWI:

10.00 Pokaz musztry – klasy wojskowe  (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

10.15 pokaz musztry – klasy policyjne (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

10.30 I piętro – Prezentacja klas mundurowych: wojskowej, straży granicznej, policyjnej, strażackiej, ratowników medycznych, OPW (oddział przygotowania wojskowego), Prezentacja multimedialna w klasach, spotkania z uczniami, rodzicami.

 

10.30 II i III piętro Prezentacja klas niemundurowych: trenerów personalnych, prawniczej, dietetyków sportowych, ekologicznej, ogólna językowa, programistów

Prezentacja multimedialna w klasach, spotkania z uczniami, rodzicami.

11.00 Pokaz treningu fitness – klasy trenera personalnego (salka gimnastyczna nr 001)

11.30 I piętro – Prezentacja klas mundurowych: wojskowej, straży granicznej, policyjnej, strażackiej, ratowników medycznych, OPW (oddział przygotowania wojskowego), Prezentacja multimedialna w klasach, spotkania z uczniami, rodzicami.

 

11.30 II i III piętro Prezentacja klas niemundurowych: trenerów personalnych, prawniczej, dietetyków sportowych, ekologicznej, ogólna językowa, programistów

Prezentacja multimedialna w klasach, spotkania z uczniami, rodzicami.

12.00 Pokaz musztry – klasy wojskowe  (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

12.15 pokaz musztry – klasy policyjne (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

12.30 I piętro – Prezentacja klas mundurowych: wojskowej, straży granicznej, policyjnej, strażackiej, ratowników medycznych, OPW (oddział przygotowania wojskowego), ogólna językowa.

Prezentacja multimedialna w klasach, spotkania z uczniami, rodzicami.

 

12.30 II i III piętro Prezentacja klas niemundurowych: trenerów personalnych, prawniczej, dietetyków sportowych, ekologicznej, ogólna językowa, programistów

Prezentacja multimedialna w klasach, spotkania z uczniami, rodzicami.

13.00 Pokaz treningu fitness – klasy trenera personalnego (salka gimnastyczna nr 001) pokaz szermierki.