Elektroniczny zakup polisy do 06.11.2020 r.Drodzy Rodzice!
Powoli dobiega nasza tegoroczna sprzedaż ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych dla waszych dzieci.

Elektroniczny zakup polisy dla dziecka poprzez poniższy link będzie możliwy tylko do 06.11.2020 r.

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=0C3FA30B675ECD2AFB5F95603059330C64468141

Szczegóły i zakres oferty ubezpieczenia znajdziecie poniżej na grafice lub na stronie Kancelarii www.lextrim.pl zakładka Aktualności

Po zakupie polisy online rodzic/opiekun będzie mógł pobrać Certyfikat polisy, aby okazać go w placówce oraz będzie mógł samodzielnie – elektronicznie zgłaszać roszczenia do Avivy. Z linka może również skorzystać rodzina i znajomi, którzy mogą ubezpieczyć swoje dzieci uczęszczające do różnych placówek oświatowych.

W przypadku pytań należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Prawno – Finansową LEXTRIM – kontakt na stronie www.lextrim.pl