Europejska Szkoła Branżowa I stopnia – lista kandydatów przyjętych