Kalendarz roku szkolnego 2020/2021data Termin Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 godzina
01.09.2020 01 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 godz. od 8.30
10.09.2020 10 września 2020 r. Rada Pedagogiczna w sprawie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 godz. 17.00
17.09.2020 17 września 2020 r. Zebranie z rodzicami: Spotkanie  z dyrekcją szkoły i wychowawcami, Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2020/2021, Wybór  rad oddziałowych rodziców i rady rodziców godz. 17.00
30.09.2020 30 września 2019 r. Matura: Zebranie deklaracji maturalnych, LSM, ELSM, ETM
14.10.2020 14 października 2020 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
05.11.2020 05 listopada 2020 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce. Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.00
11.11.2020 11 listopada 2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12-13.11.2020 12 i 13 listopada 2020 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19.11.2020 19 listopada 2020 r. Rada Pedagogiczna – szkoleniowa godz. 17.00
10.12.2020 10 grudnia 2020 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami,  informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych, dyżur wszystkich nauczycieli godz. 17.00
10.12.2020 do 10 grudnia 2020 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych środrocznych ocenach niedostatecznych
23.12.2020 23-31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świateczna
01.01.2021 01 stycznia 2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – NOWY ROK
05.01.2021 05 stycznia 2021 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych
06.01.2021 06 stycznia 2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – TRZECH KRÓLI
12.01.2021 12 stycznia 2021 r. Klasyfikacja: Wystawienie ocen śródrocznych
14.01.2021 14 stycznia 2021 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2020/2021 godz. 14.00
14.01.2021 14 stycznia 2021 r. Zebranie z rodzicami: Podsumowanie I półrocza godz. 17.00
17.01.2021 17 stycznia 2021 r. Klasyfikacja: Koniec I półrocza
18.01.2021 18 stycznia 2021 r. Klasyfikacja: Początek II półrocza
18.01.-31.01.2021 18-31 stycznia 2021 Ferie zimowe
04.02.2021 4 lutego 2021 r. Rada Pedagogiczna plenarna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2020/2021 godz. 17.00
07.02.2021 do 7 lutego 2020 r. Matura: Składanie ostatecznjej deklaracji maturalnej (termin jeszcze nie potwierdzony!!!)
07.02.2021 do 07 lutego 2021 r. Zawodowe: Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego ETM, ESB na sesję lato 2021
18.03.2021 do 18 marca 2021 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych
18.03.2021 18 marca 2021 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacja o  niedostatecznych proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych – dyżur nauczycieli prowadzących zajęcia w tych klasach godz. 17.00
18.03.2021 18 marca 2021 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce uczniów klas pierwszych, drugich liceum, trzeciej technikum i wszystkich klas szkoły zawodowej Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli godz. 17.00
01 do 06.04.2021 01 do 06 kwietnia 2021 r. Wiosenne przerwa świateczna
13.04.2021 13 kwietnia 2021 r. Klasyfikacja:  Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych
20.04.2021 20 kwietnia 2021 r. Klasyfikacja: Wystawie ocen rocznych dla klas maturalnych
22.04.2021 22 kwietnia  2021 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji  i rocznej i końcowej klas programowo najwyższych  w roku szkolnym 2020/2021; Szkolenie z procedur maturalnych godz. 17.00
30.04.2021 30 kwietnia 2021 r. Klasyfikacja: Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
03.05.2021 03 maja 2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 3 Maja
04.05.2021 04 maja 2021 r. Matura: Egzamin maturalny z języka polskiego, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
05.05.2021 05 maja 2021 r. Matura: Egzamin maturalny z matematyki, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06.05.2021 06 maja 2021 r. Matura: Egzamin maturalny z języka angielskiego pp, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07.05.2021 07 maja 2021 r. Matura: Egzamin maturalny z języka angielskiego pr, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13.05.2021 do 13 maja 2021 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych
13.05.2021 13 maja 2021 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych dla uczniów klas pierwszych i drugich, dyżur wszystkich nauczycieli godz.17.00
03.06.2021 03 czerwca 2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: Boże Ciało
04.06.2020 04 czerwca 2021 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.06.2021 15 czerwca 2021 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych ocenach rocznych
17.06.2021 17 czerwca 2021 r. Klasyfikacja: Wystawie ocen rocznych
17.06.2021 17 czerwca 2021 r. Rada Pedagogiczna dotycząca klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2020/2021 godz. 17.00
21.06.2021 21 czerwca 2021 r. Zawodowe: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Sesja lato część praktyczna, model „d”
22.06.2021 22 czerwca 2021 r. Zawodowe: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Sesja lato część pisemna,
23.06.2021 od 23 czerwca do 8 lipca 2021 r. Zawodowe: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Sesja lato część praktyczna model „w”, „wk” i „dk”
25.06.2021 25 czerwca 2021 r. Klasyfikacja: Zakończenie roku szkolnego
25.06.2021 od 25 czerwca do …. Rekrutacja do klas 1 na rok szkolny 2021/2022
26.06.2021 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie
29.06.2021 29 czerwca 2021 r. Rada Pedagogiczna plenarna podsumowująca rok szkolny 2020/2021 godz. 10.00
05.07.2021 5 lipca 2021 r. Matura: Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
23.08.2021 23–24 sierpnia 2021 r. Matura: Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – Część ustna (język polski, języki obce nowożytne)
24.08.2021 24 sierpnia 2021 r. Matura: Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – Część pisemna godz. 9.00
23.08.2021 23-26 sierpnia 2021 r. Klasyfikacja: Egzaminy poprawkowe
27.08.2021 27 sierpnia 2021 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2020/2021 po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych godz. 10.00 lub 14.00
31.08.2021 31 sierpnia 2021 r. Zawodowe: Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021