Lista kandydatów zakwalifikowanych do LSM18.07.2023 r.
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu podało do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy dostępne są w szkole lub w systemie rekrutacji miejskiej.
WAŻNE:
od 19.07.2023 r. do 28.07.2023 r.
Trwa potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
28.07.2023 r.
Zamknięcie etapu potwierdzania woli przyjęcia kandydata przez placówki w systemie.
31.07.2023 r. do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
16.08.-18.08.2023 r.
Przeprowadzenie pomiarów mundurów dla uczniów zakwalifikowanych do klas wojskowych, policyjnych, OPW, strażackiej, ratowników medycznych, straży granicznej.
Pomiary mundurów odbędą się na ul. Łąkowej 8 (dotoczy kandydatów z ul. Łąkowej i Marszowickiej.)