DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 15 kwietnia 2023 r. w godz. 9.00-13.30  

Łąkowa 8, Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu 

I piętro

prezentacja oferty liceum klas mundurowych: wojskowej, straży granicznej, policyjnej, strażackiej, ratowników medycznych, OPW (oddział przygotowania wojskowego)

II piętro

prezentacja oferty liceum klas: trenerów personalnych, prawniczej, humanistycznej i ekologicznej

III piętro

Prezentacja pracowni komputerowej,  prezentacja oferty liceum klasa programistów

 

Program:

10.00 Pokaz musztry – klasy wojskowe  (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

10.15 pokaz musztry – klasy policyjne (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

10.30 I piętro – Prezentacja multimedialna klas mundurowych: wojsko, policja, strażacy, straż graniczna, ratownicy , OPW

10.30 II piętro Prezentacja multimedialna klas: prawnicza, trener personalny, programistów, ekologiczna, humanistyczna,

11.00 Pokaz treningu fitness – klasy trenera personalnego (salka gimnastyczna nr 001)

11.30 I piętro – Prezentacja multimedialna klas mundurowych: wojsko, policja, strażacy, straż graniczna, ratownicy , OPW

11.30 II piętro Prezentacja multimedialna klas: prawnicza, trener personalny, programistów, ekologiczna, humanistyczna,

12.00 Pokaz musztry – klasy wojskowe  (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

12.15 pokaz musztry – klasy policyjne (salka gimnastyczna nr 001 lub plac przed szkołą – w zależności od pogody)

12.30 I piętro – Prezentacja multimedialna klas mundurowych: wojsko, policja, strażacy, straż graniczna, ratownicy 

12.30 II piętro Prezentacja multimedialna klas: prawnicza, trener personalny, programistów, ekologiczna, humanistyczna,

13.00 Pokaz treningu fitness – klasy trenera personalnego (salka gimnastyczna nr 001)