Rekrutacja 2021/2022Rekrutacja 2021/2022
Zapraszamy absolwentów Szkół Podstawowych do Szkół Europejskich we Wrocławiu. Prowadzimy nabór do:
1. Liceum Służb Mundurowych do klas:
wojskowej, policyjnej, ratowników medycznych, strażackiej, trenera personalnego, prawniczej, programistów i do nowych klas straży granicznej, artystycznej, ekologicznej;
2. Europejskiego Technikum Menedżerskiego w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk i technik usług fryzjerskich.
3. Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia w 50 różnych zawodach.
DOŁĄCZ DO NAS!!!