Zebrane środki finansowe  wspierają działalność statutową szkół:

  • wycieczki szkolne
  • nagrody dla uczniów
  • imprezy szkolne;
  • ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne
  • inne związane ze wspieraniem działalności statutowej: dofinansowanie przejazdów autokarowych, wyjścia poza teren szkoły (m.in. kino, teatr, zajęcia artystyczne, warsztaty), szkoleń m.in. wojskowych, dopłaty za obozy treningowe (w przypadku klas Liceum Służb Mundurowych),

dobrowolne składki 30 złotych/miesięcznie przekazywane w sekretariacie lub za pomocą przelewu internetowego na numer konta Komitetu Rodzicielskiego, tj.:

Dla uczniów klas uczących się w szkole na ul. Sienkiewicza 6a

43 2530 0008 2053 1038 3207 0004 

 

Dla uczniów klas uczących się w szkole na ul. Łąkowa 8

70 2530 0008 2053 1038 3207 0003 

 

Dla uczniów klas uczących się w szkole na ul. Marszowickiej 150

59 2530 0008 2053 1038 3207 0007

Wpisując w tytule przelewu:

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/KLASA, np. 1A/WPŁATA NA KOMITET RODZICIELSKI ZA MIESIĄC (…)

 

16 2530 0008 2053 1038 3207 0005

Wpisując w tytule przelewu:

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/KLASA, np. 1A/WPŁATA ZA MUNDUR KLASA WOJSKOWA