stypendium Prezesa Rady MinistrówZ dumą informujemy, że uczennica klasy 2T w technikum Iza Ladra i 2B w liceum Julia Osika otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazują się szczególnymi uzdolnienia i uzyskali świadectwa promocyjne z wyróżnieniem. Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom odbyła się w sali Centrum AGORA we Wrocławiu, gratulacje i dyplomy wręczał Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!a24205053_10210330959659284_2030370640_n