Trwa nabór do projektu szkoleniowego pn. „Lekcja: Enter”Zachęcamy nauczycieli i dyrektorów do udziału w projekcie szkoleniowym pn. „Lekcja: Enter”. Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół w całej Polsce. Jego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli, szczególnie w kontekście kształcenia na odległość i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym procesie. W ramach projektu „Lekcja: Enter” zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli. Rekrutacja na szkolenia jest prowadzona w sposób ciągły.

Trwa nabór do projektu szkoleniowego pn. „Lekcja: Enter” – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)