Twój stomatologTWÓJ STOMATOLOG_Zal nr 1.docx

TWÓJ STOMATOLOG
w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”
Szanowni Rodzice!
Informujemy, że Państwa dzieci są objęte bezpłatną opieką stomatologiczną, finansowaną ze
środków NFZ (profilaktyka i leczenie stomatologiczne). Placówką realizującą świadczenia dla
uczniów Państwa szkoły (uczniowie do ukończenia 18 lat) jest:
Fundacja „Promyk Słońca”,
Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
Rejestracja na wizyty
71 367 68 49
71 782 77 77 wybierz 1
Odwoływanie wizyt
71 790 56 17
71 782 77 77 wybierz 0
Zapewniamy:
 świetnych stomatologów i specjalistów stomatologii dziecięcej
(dzieci i młodzieży)
 doskonale wyposażony gabinet
 nowoczesne materiały dobrej jakości
 możliwość wykonania punktowych zdjęć RTG
 znieczulenie miejscowe
 wizyty adaptacyjne
 przyjazną atmosferę i odpowiednie podejście
Mamy możliwości szybkiego przyjęcia uczniów,
krótkie terminy oczekiwania na wizytę!
Prosimy:
 podczas rejestracji uczniów w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk
Słońca” podawać nazwę i numer szkoły, do której uczęszcza uczeń/pamiętać
o ewentualnym odwołaniu wizyty
 aby w czasie wizyty w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”
uczniowie okazywali ważną legitymację szkolną (w gabinecie lekarza stomatologa).