Wsparcie psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeutyOśrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje wsparcie
psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeuty finansowane ze środków NFZ.
Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie.
Kontakt/rejestracja: tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)
Adres: ul. Swobodna 8A, 50-088 Wrocław
Strona internetowa; https://przychodnia.promykslonca.pl/oferta-nowa/osrodek-srodowiskowej-opieki-psychologicznej/

Dla kogo?
 dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, zaburzeniami nastroju, zachowania i in. , w tym
o dzieci poniżej 7 roku życia,
o dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach
ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,
a także ich rodzice i opiekunowie prawni.
Zakres pomocy:
 diagnoza psychologiczna
 porady psychologiczne
 psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna)
wsparcie psychospołeczne – grupy
 wsparcia
 porady środowiskowe
 konsultacje edukacyjno-profilaktyczne (indywidualne lub grupowe) dla rodzin, opiekunów prawnych,
rówieśników i innych osób z otoczenia dziecka
 współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi szkołami i innymi podmiotami z otoczenia dziecka.
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży jest elementem nowego
modelu ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodka skupiają się na
specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji psychiatrycznej i farmakoterapii.