Wybór wykonawcyW związku z realizacją projektu: „Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

 Nr Projektu: RPDS.10.04.02-02-0001/17

Tytuł Projektu: Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

zawiadamiamy, iż w dniu 11.12.2017 rozstrzygnięto postępowanie na wybór oferty na zakup i dostawę Wyposażenia pracowni informatycznej i pracowni fryzjerskiej w ramach realizowanego projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”.

Protokół wyboru oferenta 11 12 2017