WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOŁY 2022/2023UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!
W szkołach zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do:
Liceum Służb Mundurowych, (ul. Łąkowa i Sienkiewicza)
Europejskiego Technikum Menedżerskiego, (ul. Sienkiewicza)
Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu (ul. Sienkiewicza)
Wyniki można sprawdzić po zalogowaniu się do systemu rekrutacji.
BARDZO WAŻNE!
Do 29.07.2022 r. prosimy o przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty! Doniesienie oryginałów stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do wybranej szkoły.