Z głębokim żalem i z bólem w sercu przyjęliśmy wiadomość o śmierci nauczyciela Ś. P. Macieja Cynke-Widalisa