Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu 

28 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu.
Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i gratulacje za bardzo dobre wyniki w nauce.
Podczas uroczystości wręczono również awanse na starszego kadeta, kadeta sztabowego i starszego kadeta sztabowego wyróżniającym się uczniom.
W uroczystościach wzięli udział:
Przedstawiciele: Kuratorium Oświaty,
przedstawiciele służb mundurowych:
4 Regionalnej Bazy Logistycznej,
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,
Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu,
Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP
Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ.
Dyrektor Szkoły Anna M. Duda dziękuje wszystkim za udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu. Szczególne podziękowania kieruje do Komendanta 4Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławia za umożliwienie przeprowadzenia tej uroczystości w 4RBLOG.
Szkoła średnia jest ważnym etapem w życiu człowieka, istotnym krokiem na drodze do dorosłości. Mamy nadzieję, że kształcenie w klasach mundurowych – w duchu wartości patriotycznych, historycznych i proobronnych – przyczynia się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem.