Zapraszamy do naszej nowej placówki ul. Marszowicka 150, Wrocław-LeśnicaRekrutacja 2023/2024
Zapraszamy ósmoklasistów do naszej nowej placówki na
ul. Marszowickiej 150, Wrocław-Leśnica
Kandydaci do Szkoły:
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM)
biorą udział w rekrutacji miejskiej na zasadach w niej określonych.
W Leśnicy prowadzimy nabór do klas:
ogólna, językowa
wojskowa,
policyjna,
strażacka,
ratowników medycznych.
Rekrutacja odbywa się w LSM przy ul. Łąkowej 8.
Z A P R A S Z A M Y