Zapytanie ofertoweWrocław, 15.10.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK do pracowni informatycznej, fryzjerskiej i bhp
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Zasadą Konkurencyjności
w związku z realizacją projektu

pt. „Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II” o numerze: RPDS.10.04.01-02-0020/18

ZAMAWIAJĄCY:
Robert Burszewski ul. Litomska 24/6 53-641 Wrocław
NIP 692-176-77-51 Organ prowadzący:
Europejską Szkołę Branżową I Stopnia
Europejskie Technikum Menedżerskie
Europejskie Studium Policealne
Europejskie Centrum Kształcenia Specjalistów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje zakup i dostawę zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK do pracowni informatycznej, fryzjerskiej i bhp do Szkół Europejskich we Wrocławiu.

Szczegóły w załączniku: Zapytanie Ofertowe nr 1

Zapytanie Ofertowe nr 1

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1

Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia