Zasady rekrutacji do Liceum Służb Mundurowych i Szkoły BranżowejREGULAMIN REKRUTACJI DO POBRANIA: Regulamin rekrutacji SE 2023 2024

Rok szkolny 2023/2024:

Zasady rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2023/2024

Dotyczy szkół:

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM) szkoła publiczna

Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB) szkoła niepubliczna

 

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM) szkoła publiczna

Miejsce prowadzania zajęć:

Liceum Służb Mundurowych (LSM) ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

Klasy: OPW (oddział przygotowania wojskowego)wojskowa, policyjna, strażacka, ratowników medycznych, straży granicznej;

Rekrutacja:  ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

 

Miejsce prowadzania zajęć:

Liceum Służb Mundurowych (LSM) ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

klasy: trener  personalny, dietetyk sportowy, prawnicza, programistów, ekologiczna;

Rekrutacja: ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

 

Miejsce prowadzania zajęć: nowa lokalizacja od roku szkolnego 2023/2024

Liceum Służb Mundurowych (LSM) Wrocław-Leśnica, ul. Marszowicka 150, tel. 515 313 804

Klasy:  ogólna – językowa.

Klasy: OPW (oddział przygotowania wojskowego)wojskowa, policyjna, strażacka, ratowników medycznych,

Rekrutacja:  ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

 

Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB) szkoła niepubliczna

Miejsce prowadzenia zajęć:

Kruszwicka 8a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

szkoła branżowa – klasa wielozawodowa dla młodocianych pracowników

Rekrutacja odbywa się w następujących lokalizacjach:

(ESB) szkoła niepubliczna:  ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00