Zebrania z Rodzicami 12 grudnia 2019 r. godz. 17.00Spotkania z wychowawcami, informacja o proponowanych ocenach semestralnych, dyżur wszystkich nauczycieli. Po zebraniach odbędzie się RADA RODZICÓW.