Zebrania z Rodzicami 13 grudnia 2018 r. godz. 17.00Zebrania z Rodzicami 13 grudnia 2018 r. godz. 17.00
Informacje o proponowanych ocenach semestralnych.
Konsultacje nauczycieli w godz. 17.30 do 18.30