Zebrania z Rodzicami 13 marca 2018 r. godzina 17.00Zebrania z Rodzicami 13 marca 2018 r. godz. 17.00

Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach
w nauce uczniów klas liceum, technikum szkoły branżowej.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli.