Zebrania z Rodzicami, 19.09.2019 r. godz. 17.0019.09.2019 r. godz. 17.00
Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie w dniu 19.09.2019 r.
Spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami.
Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2019/2020.
Wybór rad oddziałowych rodziców i rady rodziców