Zebrania z Rodzicami 19 grudnia 2017 r. godz. 17.00Zebrania z Rodzicami dla klas uczących się w budynku przy ul. Sienkiewicza 6a odbędą się 19 grudnia 2017 o  godz. 17.00

Wyjątkowo zebranie klasy 3T odbędzie się 21.12.2017 o godz. 16.30 przy ul. Kruszwickiej 8a.

Rodzice zostaną poinformowani o proponowanych ocenach semestralnych.

godz. 17.30 Konsultacje wszystkich nauczycieli
godz. 18.00 Zebranie Rady Rodziców