Zebrania z Rodzicami uczniów klas maturalnych 5 kwietnia 17.30Zebrania z Rodzicami uczniów klas maturalnych:
5 kwietnia 2018 godz. 17.30
konsultacje nauczycieli godz. 18.00