Kadra

Kadrę Szkół Europejskich tworzą nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu z wieloletnim doświadczeniem. Nasi wykładowcy to osoby, które z pasją dzielą się swoją profesjonalną wiedzą oraz bogactwem doświadczeń zawodowych. Partnerska współpraca między nauczycielami oraz uczniami umożliwia odkrywanie ukrytego potencjału.

Zajęcia są prowadzone w taki sposób, aby uczniowie i słuchacze zdobyli jak największy zasób praktycznych umiejętności oraz odkryli inspiracje do podejmowania niezależnych i aktywnych działań. W nauczaniu stosujemy najnowsze metody kształcenia oraz dbamy, aby treści edukacyjne były dostosowane do wymogów aktualnej sytuacji na rynku pracy.

 

Dyrekcja

mgr ROBERT BURSZEWSKI – organ prowadzący szkołę
mgr URSZULA METLINGA - dyrektor szkoły
mgr MAŁGORZATA FORNALCZYK – wicedyrektor szkoły

 

SEKRETARIAT

mgr MARTA JASTRZĘBSKA - sekretarz szkoły

 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu

mgr MARCIN KRUK – kierownik ds. praktycznej nauki zawodu / instruktor fryzjerstwa
mgr JAROSŁAW RODZEŃ – instruktor kosmetologii

 

Nauczyciele

Przedmioty ogólnokształcące:

JĘZYK POLSKI mgr Bogusława Kręgielewska/ mgr Danuta Marszałek/ mgr Elżbieta Cwynar/ mgr Agnieszka Latowska/ mgr Karolina Włodarczyk
JĘZYK ANGIELSKI mgr Elżbieta Macauley/ mgr Katarzyna Martynowicz
JĘZYK NIEMIECKI mgr Ewa Jakubowska/ mgr Alicja Orłowska
WIEDZA O KULTURZE mgr Monika Baranowska
HISTORIA mgr Bernadeta Makowiec/ mgr Krzysztof Sojka/ mgr Dorota Olejniczak
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE mgr Dorota Olejniczak/ mgr Bernadeta Makowiec/ mgr Krzysztof Sojka
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI mgr Ewa Zawadzka-Traczyk
GEOGRAFIA mgr Katarzyna Miszczyńska
BIOLOGIA mgr Iga Głąb/ mgr Marta Olech
CHEMIA mgr Mateusz Bartz/ mgr Iwona Huńka
FIZYKA mgr Ewa Bury/ mgr Małgorzata Skałacka
MATEMATYKA mgr Maciej Cynke-Widalis/ mgr Anna Petroczko/ mgr Aleksandra Podgórska
INFORMATYKA mgr Krzysztof Cwojdźiński
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Marek Wierzgacz / mgr Marian Rotau/ mgr Rafał Jarząbski/ mgr Jarosław Pietrusiewicz/ mgr Natalia Smolińska
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Zbigniew Jarek
EDUKACJA WOJSKOWA mgr Wojciech Horyń
EDUKACJA POLICYJNA mgr Andrzej Krych/ mgr Mariusz Żebrowski
PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE mgr Jan Koban
EDUKACJA PRAWNA mgr Adrianna Wróblewska/ mgr Lucyna Filas
KREOWANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH mgr Małgorzata Fornalczyk/ mgr Agnieszka Jastrzębska/ mgr Marcin Kruk

 

Przedmioty w zawodach fryzjer oraz technik usług fryzjerskich:

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM mgr Agnieszka Jastrzębska
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM mgr Marcin Kruk