Zebranie Rodziców klas uczących się na ul. Św. Jerzego 4 i Kruszwickiej 8A,Zebranie Rodziców klas uczących się na ul. Św. Jerzego 4 i Kruszwickiej 8A,

odbędzie się 30.05.2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Św. Jerzego 4.
Zebranie Rodziców uczniów klas:
1h,1I,1J,2F, 1T, 2T, 3TF, 1WZ, 2WZ, 3WZ – godz. 17.00
Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia od godziny 17:30